laboratorium

Wykonujemy badania:

Kierownik mgr inż. Łukasz Cempura | Tel. 12 656 10 67 | e-mail: pglab@pgsa.krakow.pl

Przykładowe realizacje: