geologia inżynierska

Wykonujemy:

Kierownik mgr inż. Lidia Szymonik | Tel. 12 636 50 22 w. 31 | e-mail: l.szymonik@pgsa.krakow.pl

Przykładowe realizacje: