Geologia - PGSA Kraków - Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A.

Informacje dla Akcjonariuszy

17.06.2020

Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż z uwagi na panujący w Polsce stan epidemiczny Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za 2019 r. odbędzie się we wrześniu 2020 r.

Obecne regulacje prawne dot. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 dopuszczają możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tradycyjnej formie w takim terminie, więc z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne, a także konieczność podjęcia stosownych środków zapobiegawczych i związane z tym trudności organizacyjne i techniczne, w trosce o bezpieczeństwo Akcjonariuszy uzasadnione jest przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w terminie późniejszym.

Termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie ustalony i podany do wiadomości w najbliższym możliwym terminie.