kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. W KRAKOWIE

30-079 Kraków, al. Kijowska 16A

NIP: 677-004-68-63 | REGON: 350027261 | KRS 0000052755

Kapitał zakładowy i wpłacony: 506 000,00 zł


Sekretariat

Tel. 12 636 50 22 | e-mail: pgsa@pgsa.krakow.pl | biuro@pgsa.krakow.pl

Fax

Tel. 12 636 54 68

Prezes Zarządu

mgr inż. Łukasz Cempura | Tel. 12 636 50 22 | e-mail: l.cempura@pgsa.krakow.pl

Dyrektor
Produkcji i Marketingu

mgr inż. Adam J. Krawczyk | Tel. 12 636 50 22 | e-mail: dyrektor@pgsa.krakow.pl

Dział umów rozliczeń i marketingu

Kierownik Maria Kulpińska | Tel. 12 636 71 81 | e-mail: m.k@pgsa.krakow.pl

Geologia złóż

mgr inż. Sabina Dróżdż | Tel. 12 636 50 22 w. 47 | e-mail: sabina.d@pgsa.krakow.pl

Hydrogeologia

Kierownik dr inż. Jarosław Krawczyk | Tel. 12 636 50 22 w. 63 | e-mail: j.krawczyk@pgsa.krakow.pl

Geologia inżynierska

Kierownik mgr inż. Lidia Szymonik | Tel. 12 636 50 22 w. 31 | e-mail: l.szymonik@pgsa.krakow.pl

Kartografia

Kierownik mgr Józef Boratyn | Tel. 12 636 50 22 w. 50 | e-mail: j.boratyn@pgsa.krakow.pl

Grupa terenowa Bełchatów

Kierownik mgr inż. Adam Serwin | Tel. 601 211 692 | e-mail: pg.belchatow@pgsa.krakow.pl

Laboratorium

30-544 Kraków, ul. Wapienna 2

Kierownik mgr inż. Łukasz Cempura | Tel. 12 656 10 67 | e-mail: pglab@pgsa.krakow.pl