bełchatów

Sprawujemy:

Kierownik mgr inż. Adam Serwin | Tel. 601 211 692 | e-mail: pg.belchatow@pgsa.krakow.pl

Pełnienie nadzoru geologicznego nad pracami wiertniczymi na Polu Bełchatów i Polu Szczerców w zakresie: