Aby otrzymywać informacje dotyczące zmian na stronach PGSA

Od roku 2005 Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. działa w opraciu o certyfikaty:

ISO 9001:2000 Zarządzanie Jakością

ISO 14001:2004 Zarządzanie Środowiskowe

stat4u