Geologia - PGSA Kraków - Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A.
Certyfikat Wiarygodności

Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie to firma z ponad 66 letnią tradycją.

Podstawowym kierunkiem działania firmy jest geologia, a w szczególności:

Opracowania w wyżej wymienionych branżach są realizowane w sposób kompleksowy tj. poczynając od projektów robót geologicznych poprzez prace terenowe (wiercenia, opróbowania, badania terenowe, geofizyka, geodezja), badania laboratoryjne (własne laboratorium) kończące się opracowaniem dokumentacji geologicznych wraz z ich przyjęciem przez właściwy organ administracji geologicznej.

Dla realizacji swoich zadań Przedsiębiorstwo zatrudnia geologów wszystkich specjalności, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe wydane przez Ministerstwo Środowiska w kategoriach II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, i Marszałka Województwa w kategorii XI, XII, które uprawniają ich do wykonywania kierunkowych prac. Przedsiębiorstwo działa na obszarze całej Polski i zagranicy.

Każdy zatrudniony geolog w branżach podanych wyżej został wyposażony w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Opracowania nasze wykonywane są w wersji cyfrowej z zastosowaniem modeli matematycznych oraz w formie papierowej.