STRONA GŁÓWNA OFERTA KONTAKT
Przedsiębiorstwo Geologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie jest firmą chlubiącą się bogatą tradycją i doświadczeniem zawodowym w zakresie poszukiwań i badań geologicznych w kraju i za granicą.
Od momentu powstania, tj. od 1951 roku - pierwotnie jako przedsiębiorstwo państwowe - jesteśmy odpowiedzialni za geologiczne poszukiwania dla przemysłu materiałów budowlanych i hutniczych w Polsce.


Od samego początku firma współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi takimi, jak: Państwowy Instytut Geologiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Materiałów Budowlanych w Krakowie.
Oprócz instytucji naukowych cały czas kooperujemy z najpoważniejszymi firmami odpowiedzialnymi za prace geologiczno-poszukiwawcze i z biurami projektowymi.


Podczas realizacji zadań - mając na uwadze dobro klienta - firmie przyświeca zawsze cel wykonywania prac geologicznych na najwyższym poziomie, zgodnie z przyjętymi standardami.
Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. - to nie tylko 50 lat tradycji w branży, lecz także nowoczesna, otwarta na innowacje, dynamicznie rozwijająca się firma wychodząca naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Od roku 1992 firma funkcjonuje jako spółka akcyjna, kontynuując określoną prawie pół wieku temu działalność na rzecz prawidłowego rozwoju wielu ważnych dziedzin gospodarki kraju, m.in.: przemysłu wydobywczego, energetycznego, hutniczego, budownictwa, ochrony środowiska, tym samym przyczyniając się do podnoszenia jakości życia społeczeństwa.

 

Firma    Oferta    Kontakt

Copyright 2000 Stream Communications